Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - Half Life 2 - nareszcie!

   
 
Jak ju? zapewne wiecie dzisiaj HL2 doczeka? si? swojej premiery. Wszyscy ci którzy niecierpliwie wyczekiwali na ten moment byli bardzo podekscytowani.
Nie ma co owija? w bawe?n?: Half-Life 2 jest najbardziej oczekiwan? gr? 2004 roku i jak na razie wszystko idzie zgodnie z my?l? autorów gry. Mo?e przybli?my s?owa polskiego dystrybutora ten niesamowitej gry:


  Nadszed? kres niecierpliwego oczekiwania ca?ego ?wiata mi?o?ników gier na najwi?ksz? premier? ostatnich lat. Dzi? Half-Life 2 trafi? do sklepów.

  Dzi?ki wyt??onej i mozolnej pracy ca?ego zespo?u Nicolas Games, w naszym kraju gra ukaza?a si? równocze?nie z jej ?wiatow? premier?. Dlatego nasi gracze mog? ju? teraz wej?? w skór? Gordona Freemana i prze?y? najwi?ksz? przygod? w dziejach komputerowej rozrywki. Half-Life 2 wydany przez Nicolas Games to prawdziwa rewolucja zarówno na rynku ?wiatowym jak i na rynku polskim.

  Kontynuacja NAJLEPSZEJ GRY WSZECHCZASÓW NA KOMPUTERY OSOBISTE (wed?ug presti?owego magazynu PC Gamer) umo?liwi graczom wej?cie w ?wiat, w którym ich obecno?? b?dzie mia?a wp?yw na ca?e fizyczne otoczenie oraz emocje nieprzyjació? i sojuszników. Jako Gordon Freeman, ponownie chwycicie za ?om i uratujecie ?wiat przed z?em uwolnionym w Black Mesa. Pami?tajcie: liczy na Was wielu ludzi.

  Cyfrowi Aktorzy: Zaawansowana technologia animacji komputerowej pozwoli?a stworzy? najbardziej dopracowane postaci, jakie kiedykolwiek pojawi?y si? w grze komputerowej.

  Zaawansowana SI: Sojusznicy i wrogowie oceniaj? zagro?enia, wykorzystuj? teren, a jako broni u?ywaj? wszystkiego, co znajduje si? w zasi?gu r?ki.

  Powalaj?ca grafika: Niesamowite efekty specjalne buduj? niewiarygodnie realistyczn? atmosfer?.

  Realistyczna Fizyka: Wszystkie przedmioty, od kamieni, a? po ci??arówki, zachowuj? si? zgodnie z prawami grawitacji, tarcia i bezw?adno?ci.

  Half-Life 2 to jedyna gra zas?uguj?ca na miano produktu XXI wieku, dystansuje konkurencj? nie tylko jako?ci? i grywalno?ci?."Warto przypomnie? cen? wydawc? etc.:


  -Cena: 139.90z? (Standard) / 299.90z? (Kolekcjonerska)
  -Wydawca: Vivendi Universal
  -Dystrybutor w Polsce: Nicolas Games
  -Wersja j?zykowa: Angielska
  -No?nik: 5 P?yt CD


Oraz wymaganie sprz?towe:

  -Windows 9x/ME/2000/XP
  -Procesor 1.2 GHz
  -4,5 GB HDD
  -256 MB RAM
  -Karta Graficzna zgodna z DirectX 7
  -Karta D?wi?kowa
  -CD-ROM
  -Po??czenie internetowe (Wymagane tylko podczas instalacji)

Jak wida? dystrybutor HL'a 2 w Polsce jest jak najlepszej my?li. A gra zapowiada si? ?wietnie. Jedyn? rzecz? która mo?e si? nie podoba? to oczywi?cie cena. Ale i tak zapalency i znawcy kupi? gr? bez problemu. Nam jednak nie pozostaje nic innego jak tylko czeka? wielkie sukcesy HL'a 2


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: Fumar   16.11.2004 19:19