Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - Uwaga b??d w HL2!

   
 
No i mamy pierwszy powa?ny b??d w grze która ujrza?a nie dawno ?wiat?o dzienne. Mowa jest tu oczywi?cie o HL2. Ci u których wy?wietla si? komunikat: "Map Version is 0, expecting 19" powinni wej?? do folderu SteamApps i zmieni? nazw? pliku "sourcemodels.gfc " na inn?. Po tych czynno?ciach nale?y pobra? podany plik (poprzez Steam). Jest to problem który jak obiecuj? producenci jak najszybciej zostanie naprawiony.


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: Fumar   17.11.2004 18:53