Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - Koniec HLO!

   
 
Niespe?na pó?tora roku temu, mieli?my szanse ogl?da? tworzenie si? nowej pot?gi na scenie cs'a. Tym zespo?em by? HiGhland Online, który osi?gno? bardzo dobre wyniki w pierwszym sezonie SEL. Ówczesny sk?ad przedstawia? si? nadzwyczaj obiecuj?co: Magix, MegatoN, Tiny, Sui i GoodFella. Pó?niej zmienili nazwe na mTw.HLO. Niestety przed ESWC 2003, rozeszli si?. Pó?niej podejmowano próby stworzenia nowego sk?adu, lecz niestety nie uda?o si? to. Dzisiaj klan HLO postawnoi? oficjalnie sko?czy? dzia?alno??. Ostatni trzej klanowicze to:

<li>Red`</li>
<li>noone</li>
<li>Angelwork</li>

Ka?dy z graczy b?dzie kontynuowa? swoj? kariere w cs'a, lecz niewiadomo w jakich klanach. Zagadk? jest takze, czy b?dzie nam jeszcze dane ujrze? now? dru?yn? pod szyldem kafejki HiGhland Online w Sztokholmie.


?ród?o: Sk-Gaming


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: MloDy_Q3   24.11.2004 19:05

Brak komentarzy