Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - Zagraj z Team 3D

   
 
W najbli?sz? niedziel? tj.5 grudnia wszyscy maniacy Counter-Strike'a i jednocze?nie u?ytkownicy komunikatora internetowego Xfire b?d? mieli okazj? spróbowa? swoich si? graj?c z graczami klanu Team 3D. Organizatorami imprezy s?: Xfire, serwis Sogamed oraz firma Sennheiser.
Program imprezy zapowiada si? bardzo interesuj?co:

    8-10 czasu wschodnio-ameryka?skiego - Zagraj z najlepszymi - Na serwerach publicznych b?dzie mo?na spotka? graczy Team 3D tj. boms'a, Ksharp'a, moto, Rambo, steel'a i Volcano.
    10-11 czasu wschodnio-ameryka?skiego - Kilku wybra?ców b?dzie mia?o okazj? zagra? na prywatnym serwerze z Team 3D.
    Od 10 Team 3D udziela prywatnych 30 minutowych lekcji gry.

Dodam jeszcze i? przewidziane s? nagrody dla graczy których fundatorem jest firma Sennheiser. Tak wi?c gor?co zach?cam wszystkich do wypróbowania swoich umiej?tno?ci w grze z gwiazdami Team 3D.
Wszystkich zainteresowanych wzi?ciem udzia?u w tej imprezie zapraszam tutaj po wi?cej szczegó?ów.

?ród?o: CS-Nation


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: Otto   28.11.2004 14:30