Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - CS dla Sony Pictures Entertainment ?

   
 
Od jakiego? czasu mo?na us?ysze? o planach które zwi?zane s? z filmem akcji. Film przedstawia? b?dzie fabu?? podobn? do tej wzi?tej z CS'a. Jego przysz?y twórca Uwe Boll który ma na swoim koncie m. in. "Alone in the Dark". Fabu?a w skrócie wygl?da nast?puj?co:

<more>
    Akcja filmu skupi? si? ma na mi?dzynarodowej grupie SWAT, która ma zapobiec bombardowaniu. Jednak zanim to zrobi musi pozby? si? zagro?enia wewn?trz jednostki.


Dzie?o zapowiada si? ciekawie chocia? filmów o podobnej fabule by?o dosy? sporo. Jedyna ró?nica mi?dzy filmami jest to, ?e ten tworzony przez Uwe Boll'a jest tylko w planach Wi?cej informacji znajdziecie tutaj

?ród?o ClanBase.Com


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: Fumar   26.01.2005 09:46