Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - eSport - I ty mo?esz nam pomóc !

   
 
Oficjalna strona klanu Team-Sky.pl zaprezentowa?a dzisiaj na ?amach swojego serwisu pewn? informacj?. Chodzi tutaj o pomoc w rozwijaniu eSportu. Wszystko za pomoc? myszki i klawiatury. Co to oznacza ? Bardzo du?o, bo w projekcie s? plany rozbudowania polskiej sceny w takim stopniu aby dorówna?a ona naszym pó?nocnym s?siadom zza Ba?tyku (Szwecji). Kolejnym plusem tej akcji jest to, i? przewidziane s? nagrody.

Cytat
O co chodzi ?

I to w?a?nie TY mo?esz nam w tym pomoc. Mo?esz nakre?li? nam drogi którymi eSport w Polsce powinien si? rozwija?! Jak powinien si? rozwija?. Czego tak naprawd? potrzeba.
To ?rodowisko musimy rozwin?? wspólnie. Tego nie zrobi nikt za nas! Dlatego tez postanowili?my zrobi? ten w?a?nie projekt ankiety. Ankiety dla Gracza. Tak niewiele potrzeba, a b?dzie mo?na powiedzie? ?e tak?e i Ty nie sta?e? bezczynnie, tylko wyci?gn??e? r?k? w stron? rozwoju.

Wystarczy ?e wype?nisz zestaw pyta?, a realnie nam wszystkim pomo?esz. Pyta? przygotowanych w?a?nie specjalnie dla graczy, pod ich kontem i profilem. Wype?nienie tej ankiety nie zajmie Ci wi?cej ni? 5 min! A mo?e przy?pieszy? rozwój polskiej sceny gier esportowych o kilka lat. Ankieta któr? prezentujemy Wam jest ca?kowicie anonimowa. Nam jedynie s? potrzebne Wasze oczekiwania!


Wed?ug mnie wyj?cie z tak? inicjatyw? to ?wietny pomys? który mo?? uskrzydli? polsk? scen? Counter-Strike'a. Wszystkich gor?co zach?cam do przeczytania strony. ANKIETA wymaga rejestracji.


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: Fumar   04.07.2005 14:18

Brak komentarzy