Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - Ankieta eSportowa nadal trwa...

   
 
Par? dni temu pisa?em o tym, ?e i Wy mo?ecie przyczyni? si? do wsparcia eSportu poprzez ankiet? która nadal trwa, lecz ko?czy si? za dwa dni dopiero o godzinie 24:00. Informacj? o zwyci?zcy konkursu zostan? podane na stronie Team-SKY, a wiadomo?? o wygranej (mo?esz to by? i Ty) zostanie przekazana poczt? elektroniczn?.

Czasu pozosta?o niewiele, a wygra? mo?na dosy? poka?ne nagrody. S? nimi podk?adki SteelPad QCK. Tak wi?c jest o co walczy?, przy okazji wspomagaj?c szczytny cel. Je?li jeszcze nie wype?ni?e? ankiety - na co czekasz. Wejd? tutaj aby si? zarejestrowa?, a pó?niej wype?nij ankiet?. Mi?ego wype?niania.

?ród?o: Team-SKY


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: Fumar   12.07.2005 17:48