Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - Nuclear Down - postindustrialny mod atomowy :)

   
 
   Nuclear Down to single-playerowy mod do Half-Life2. Wizja przedstawiona w grze dotyczy naszej przysz?o?ci. Pesymistyczne spojrzenie na jej temat oferowa?o nam ju? wielu twórców gier. My?l?c o wojnie nuklearnej, i grach z ni? zwi?zanych, zaraz przychodzi nam do g?owy legendarny Fallout.

   Fabu?a samego Nuclear Down jest, powiedzmy sobie szczerze, dosy? typowa . Po wojnie nuklearnej prze?ywa tylko garstka ludzi. Jeden z nich znajduj? na pustyni pewien przedmiot, cz??? urz?dzenia nale??cego do staro?ytnych cywilizacji. Nie ma poj?cia, do czego owe urz?dzenie mia?oby s?u?y? - k?opoty jednak z nim zwi?zane, przychodz? same.

   Autorzy moda zasypuj? nas ?wietnie wykonanymi Concept Artami, ale równie? pojawiaj? si? pierwsze In-Game Screenshot'y.
<more>

Oficjalna strona moda: http://www.nuclear-dawn.net


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: SDK   10.02.2006 10:31

Średnia ocen (od 1 do 10) : Nie oceniane   
Głosów: 0