Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - CB EC XII: Northern Darkness vs Ancients

   
 
W ?rodowym meczu w ramach ClanBase EuroCup, zmierzy?y si? Northern Darkness (ND) i Ancients. Mecz sk?ada? si? z map: dwa razy de_dust2 i de_nuke. A tak przedstawia?y si? wyniki, i sk?ady.

<table align=center class=bodyline background= "skins/cs zone3/img/tabela_mapy/de_dust2.jpg" style="border: dotted 1px #4373C1;" width=95%><tr><td><center><span class=news_tytul> Northern Darkness ( 32:7 ) Ancients</span>
</center>
Mapy: de_dust2, de_dust2, de_nuke, de_nuke
Typ Rozgrywek: ClanBase EuroCup XII
Sk?ady:
ND: Vivid, goLLi, Blaze, Gigre, proph
Ancients: KODIAK, akira, b3a$t, Piki, SLOBY
Gracz meczu: Blaze</td></tr></table>
<more>
Przebieg meczu: ( t?umaczenie z clanbase.com )


Pierwsza runda: de_dust2

ND wygra?o "Knife Round" i wybrali CT.

Po krótkim czasie gry, sta?o si? oczywiste, ?e Ancients nie by?o godnym przeciwnikiem dla ND. Ancients nie mia?o ?adnych szans.

Northern Darkness zacz??o szybko dominowa?, i to za spraw? jednego ze swoich graczy - Blaze'a, który wyró?nia? si? z grona. On w ka?dej rundzie zabija? wi?cej ni? jednego przeciwnika. By? jak wielka sciana, której nikt nie móg? przej??. Kiedy jeden z TERRO zabi? go, Gigre przyszed? z pomoc?. W mi?dzyczasie reszta dru?yny sprawdza?a czy na Bombside'zie A nikt nie podk?ada bomby. goLLi w niektórych rundach przypomina? swoj? gr? BULDO?ERA. Ka?dy gracz z ND wykona? swoj? prac? na 5+, a Blaze jak ju? wy?ej wspomnia?em "DOMINOWA?!".

ND wygra?o 14 do 1
<img src="datas/users/5851-5264581_1.jpg" width=450" align=center>


Druga runda: de_dust2

Wygl?da?o to na niemo?liwe dla Ancients, ?eby wygrali t? map?. Potrzebowali zbawienia, ale bogowie byli chyb ?li.

Ancients wygra?o pierwsze trzy rundy, ale ju? nast?pne dwie "oddali" ND.

Ancients wygra?o 3 do 2
<img src="datas/users/5851-5264581_2.jpg" width=450" align=center>


Trzecia runda: de_nuke

ND znowu wygra?o "Knife Round" i po raz drugi zdecydowali zagra? jako CT. Sytuacja z dust2 znowu si? powtórzy?a. ND znowu dominowa?o! Najpierw gra?o ostro?nie, ale po paru rundach zapomnia?o o tym, i zacz??o grac bardziej agresywnie. Na tej mapie dominowa? goLLi. Blaze mog? ?piewa? piosenk? "Staying alive", poniewa? Ancients zabili go tylko jeden raz. ?redni czas jednej rundy wynosi? 30-40 sekund!! Ancients nie mia?o ??dnych szans.

ND wygra?o 15 do 0
<img src="datas/users/5851-5264581_3.jpg" width=450" align=center>


Ostatnia runda: de_nuke

ND potrzebowa?o tylko jednej rundy, aby wygra?. By?a to tylko strata czasu. Ancients zdecydowali, ?e nie poddadz? si? bez walki wi?c wygrali trzy rundy dla ocalenia honoru. ND zako?czy?o ostatni? map? z wynikiem 16 do 3

Ancients wygra?o 3 do 1
<img src="http://cszone.pl/datas/users/5851-5264581_4.jpg" width=450" align=center>

Gracz meczu: Blaze

Wi?cej informacji pod tym adresem

?ród?o: http://www.clanbase.com


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: Mucha   08.02.2006 10:33

Średnia ocen (od 1 do 10) : Nie oceniane   
Głosów: 0