Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - HLTV.org z nowym sponsorem!

   
 
Jeszcze nie tak dawno temu na oficjalnej stronie HLTV.org widnia?a informacja o rozwi?zaniu wspó?pracy z Boomtown.net. Wszyscy zastanawiali si? "Co dalej?", bo przecie? HLTV.org bez tak znacz?cego sponsora mog?a tylko pakowa? walizki. Oznacza?oby to brak mo?liwo?ci ogl?dania jakichkolwiek meczów.

Jak si? jednak okazuje przysz?o?? serwerów Half Life Television jest bezpieczna. Otó? kilka dni temu zosta?a wydaja oficjalna informacja o zawi?zaniu wspó?pracy z GameGuard.no. Na tym jednak dobre wiadomo?ci si? nie sko?czy?y. Mianowicie kolejnym plusem jest "od?wie?enie" strony HLTV.org. Nowy wygl?d znacznie u?atwia odnajdywanie rzeczy do których chcemy dotrze?. Przy okazji warto by przypomnie?, ?e liczba serwerów HLTV wzros?a do 140 (z wcze?niejszej "setki").

?ród?o: HLTV.org


Komentarze: (0)   Ocena:   Autor: Fumar   03.05.2006 13:31

Brak komentarzy