Warning: Expiry date cannot have a year greater then 9999 in /home/sdk/domains/cszone.pl/public_html/system/common.php on line 244
CsZone.PL - 10 Lat Cs Zone

   
 
Witajcie!

Mi?o mi poinformowa?, ?e to kolejny rok, gdy jeste?my z Wami na scenie. Nie ma co ukrywa?, ?e ostatnie lata, swoje istnienie Cs Zone zawdzi?cza g?ównie aktywnej spo?eczno?ci, która skupia si? wokó? naszego forum.

Z tej okazji uruchomili?my kana? na Facebooku, do którego polubienia serdecznie zach?camy. Mo?ecie na niego wrzuca? interesuj?ce znaleziska zwi?zane z Counter-Strike, a tak?e reklamowa? swoje serwery.

I jeszcze jedno...Komentarze: (1)   Ocena:   Autor: SDK   24.12.2011 10:06